Procés de validació d'idea de negoci

A Startups Penedès apliquem un esquema de validació per desenvolupar les idees de negoci que ens arriben. Aquest esquema té per objectiu assegurar que els projectes que ens arriben siguin sòlids i assegurin els millors resultats.

Idea
S’exposa la proposta, s’accepta i s’adapta a un model de negoci online.

Planificació
Documentació del projecte, assessorament i adaptacions finals.

Creació
Creació del model de negoci, forma jurídica i rols, equip de treball i finançament si escau.

Execució
Posada en marxa de l’empresa online, estratègia comercial, seguiment en el recorregut dins el mercat i evolució del model.

Diagrama de fluxe sobre el procés i model a seguir per a la valoració de cada idea de negoci online rebuda:
flow