L'Assessorament d'un equip especialitzat

equip

Startups Penedès està formada per un equip professional especialitzat en l’assessorament, creació i gestió de models de negoci online des de fa molts anys, experiència que l’Associació aprofita i exprem per a desenvolupar cada projecte amb màximes garanties.

l’Equip professional que comprèn la nostra entitat és molt volàtil i pot anar variant en funció de cada projecte i característiques del mateix. l’Organigrama base i visible està format pels següents professionals del sector:

President: Josep Maria Vives

CEO d’empreses relacionades amb internet i informàtica com Gestinet Internet Informàtica, sl. i Cellove Social Network, sl. Amb més de 15 anys d’experiència en l’assessorament i desenvolupament de negocis online, serveis informàtics i noves tecnologies.

Secretari: Josep Maria Cayuela

Professional del assessorament fiscal empresarial, amb més de 20 anys de recorregut en diferents càrrecs a l’Administració pública. Desde fa 10 anys es responsable de fiscalitat d’empresa a Esica Consulting, una Assessoría empresarial radicada al Baix Llobregat.
Mentor: Xavier Castellví

Ademés, la nostra entitat compta amb col.laboracions esporàdiques de facetes concretes a cubrir en funció de cada projecte a desenvolupar, com per exemple serveis jurídics, serveis de traducció, grups d’inversió en models de negoci online, etc..